Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fritagelse fra fag eller timer

Det er 10 års undervisningspligt i Danmark. 

Folkeskolens afgangsprøve er en eksamen, og den kræver fuld skolegang.

Her er linket vedr. de retslige krav til en afgangsprøve: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198165 

Hvis det vurderes, at det kan gavne med nedsat skema eller fritagelse fra et fag, sker dette ud fra en individuel vurdering i samarbejde med skole, UU, familie og evt. sagsbehandler. Kontakt skolen kontor vedr. fritagelse, da dette har konsekvenser for den samlede skolegang. 

Undtagelse: Der kan være særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til idræt og en midlertidig fritagelse ved f.eks. et brækket ben.