MENU
Aula_close Layer 1

Princip vedr. mobiltelefoner

Princip vedr. bug af mobiltelefoner i skoletidentræ

 

Indskolingen:

Mobiltelefoner er ikke ønskede i indskolingen.

Medbringes en mobiltelefon, skal den være slukket i hele skoletiden og forblive i tasken.

Overtrædelse af reglen medfører inddragelse af telefonen, der placeres på kontoret og udleveres til forældrene efter skoletid.

 

Mellemtrin:

Mobilen skal være slukket i timerne og den skal være i tasken eller afleveres til læreren.

Eleverne må ikke benytte telefonen i skoletiden – uden læreraccept.

Overtrædelse medfører inddragelse af telefonen, der placeres på kontoret og udleveres til eleven eller forældrene efter skoletid.

 

Overbygning:

Slukkede mobiltelefoner afleveres ved timens start eller ligger slukkede i tasken.

Mobiltelefonen må gerne tages frem, hvis det accepteres/ønskes af læreren til f.eks. undervisning.

Mobiltelefoni kan kun foregå i de officielle frikvarterer.

Elever, der nægter at aflevere telefonen til læreren hvis den er synlig, må i stedet aflevere den på kontoret, hvor den kan hentes efter skoletid.

Nægter eleven at gå på kontoret og aflevere telefonen, tilkaldes ledelsen, der inddrager telefonen. Telefonen udleveres til eleven eller forældrene efter skoletid.

 

Således vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 25. maj 2016