Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SFOéns værdier

SFO’ens VærdigrundlagSkolens træ

 

SFOén på Ruds Vedby Skole arbejder ud fra de 5´Ter. Vores værdigrundlag er bygget op omkring tryghed, tydelighed, tillid, tosserier og god tone.

Værdierne er koblet til børnenes hverdag, hvor disse elementer er de bærende. 

 

Tryghed

 • Alle børn er tilkoblet en primærvoksen, når de starter i SFO.
 • Alle rutiner, regler og aktiviteter er gennemgået, så alle børn ved hvad de skal og kan.
 • Der er en velkendt struktur på hverdagen.

 

Tydelighed

 • Forældrene kan via Tabulex orienterer sig om aktiviteterne i SFOén.
 • Alle informationer, aktiviteter og værdigrundlag er synlige for børn og voksne i SFOén.
 • Vi taler om vores værdier i det daglige arbejde, og vi arbejder med dem via aktiviteterne.
 • Vi går foran, og viser børnene værdiernes indhold.

 

Tillid

 • Børnene kan komme til de voksne og bede om hjælp.
 • Vi har tæt samarbejde mellem skole/SFO og hjemmet.
 • Vi lytter til børnene, når de har brug for at tale med en voksen.
 • Vi hører begge sider af en sag, så alle føler sig set og hørt.

 

Tosserier

 • SFOén skal være et sted, hvor børnene trives og er glade.
 • Vi arbejder med aktiviteter bygget på børnenes motivation og interesse.
 • Vi kan være spontane og gribe børnenes lyst en given dag.
 • Der er plads til leg.

 

God Tone.

 • Vi taler respektfuldt til og om hinanden i SFOén.
 • Vi har samme sprogprincip som skolen (jf. skolens regler om sprog).
 • Børnene oplever, at den gode tone er grundlaget for dagligdagen i SFOén.
 • Vi går foran med den gode tone.
 • Vi siger goddag, når vi møder ind og farvel når vi går hjem fra SFOén.

 

 

Godkendt af skolebestyrelsen den 22. april 2014