Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trafikpolitik

Trafikpolitik

 

Trafikpolitikken på Ruds Vedby Skole har til formål at øge sikkerheden, når vi færdes i trafikken.

Trafikpolitikken skal vise hvilke retningslinjer og hensigter, der er på trafikområdet.

Vi tager udgangspunkt i de af Rådet for Sikker Trafiks anbefalede fokuspunkter:

 • Trafikken i og omkring skolen                                      
 • Undervisning gennem hele skoleforløbet                       
 • De voksne som gode rollemodeller                   
 • Samarbejde mellem alle parter    

                                      

Trafikken i og omkring skolen

 

Eleverne opfordres til at gå, cykle eller køre med tog/bus til skole. Når man lærer sine børn selv at komme til skolen, fremmer man, at eleverne bliver mere selvhjulpne og får mere motion. Forældrene skal lære deres børn at færdes i trafikken allerede fra 0. klasse, så eleverne kender de lovpligtige færdselsregler.

Anbefaling: I den mørke tid, kan det anbefales, at man bærer refleksvest når man cykler eller går til/fra skole.

Hvis eleverne fra skolen skal cykle i undervisningen skal de bære cykelhjelm. Elever, som ikke bærer cykelhjelm, kan ikke deltage i aktiviteterne og tilbydes alternativ undervisning på skolen.

At elevernes cykler lever op til gældende lovkrav er forældrenes ansvar, ligesom god lygteføring i den mørke tid i sidste ende påhviler forældrene.

Når man ankommer til skolen, skal cyklerne parkeres i cykelskurene.

Hvis man ankommer til skolen i bil, skal de afmærkede parkeringspladser benyttes (se forældrefolder).

 

Undervisning gennem hele skoleforløbet:

I 0. klasse aflægger eleverne gåprøve.

I 3. klasse aflægger eleverne minicykelprøve.

I 5. klasse/6. klasse aflægger eleverne frivilligt cykelprøven

I 8./9. klasse får klasserne besøg af et trafikoffer fra sikker trafik.

Trafikansvarlig på Ruds Vedby Skole: Susanne Nielsen

Ud over ovennævnte aktiviteter, er trafik et tema, som løbende drøftes i forbindelse med undervisning og samtaler på alle klassetrin.

 

De voksne som gode rollemodeller – elever som gode rollemodeller

Forældre og skolens personale er rollemodeller, og vi har som sådan en naturlig forpligtigelse til dels at være hensynsfulde i trafikken, men også ved at være mere konkrete og bære cykelhjelm. Altså signalere en sund trafikkultur.

Forældre opfordres til at sende eleverne af sted til skole i god tid.

Hvis forældre kører deres børn i skole, skal de være særligt opmærksomme på kørsel ved skolen.

 • Hvis du kører i bil, så kør roligt.
 • Giv tegn, hvis du drejer, når du kører bil.
 • Benyt parkeringspladserne og parker lovligt.
 • Når du kører/til fra skole på knallert, så vær opmærksom på, at du har kørekort og at du passer på de små elever. Når du starter din knallert, så skal du ikke stå og gasse op i skolegården.
 • I frikvartererne kan løbehjul, rulleskøjter, knallerter og cykler ikke benyttes. Hvis det benyttes i f.eks. SFOén skal der bæres sikkerhedsudstyr.
 • Det er et godt signal at bære hjelm som voksen, hvis man ønsker, at ens barn gør det.
 • Gå korrekt over vejen/hold dig i den rigtige side – dit barn gør, som du gør.

 

Samarbejde mellem alle parter

Fra skolens side kan div. trafikspørgsmål løbende drøftes med politiet og de kommunale myndigheder. Der er løbende fokus på tekniske vejløsninger for at forbedre skolevejen.

Skolen har også løbende dialog med naboer, SSP og kommune omkring kørselsforholdene til og fra skole.

 

I tilfælde af uheld:

Forældre kontaktes, og 112 efter behov. Dette gælder alle typer af uheld.

Ruds Vedby Skole oktober 2018